EU's værdier

I skal lave en ny organisation for landene i Europa. Hvilke værdier skal den bygge på?

Større


EU’ traktater beskriver- lidt firkantet sagt - kun to ting: Nemlig hvad landene skal samarbejde om, og hvordan beslutninger skal tages indenfor hvert af de pågældende områder. 

Medlemslandene har valgt, at følgende områder skal indgå i EU-samarbejdet på tre lidt forskellige niveauer: 

Oversigt over EU's kompetencer

Der er ikke nogen logisk eller naturgiven måde at fordele kompetencerne på, når forskellige stater skal indgå i et fællesskab.

Nogle områder giver dog hurtigere gevinster for staterne - f.eks. en toldunion eller et samarbejde om fiskeri. Østersøen ville nemlig hurtigt blive fattig på fisk, hvis danske og svenske fiskere i farvandet fangede alt, hvad de overhovedet kunne.

I et sådan tænkt eksempel ville forholdene ikke blive bedre, hvis danskerne strammede regler for, hvor mange fisk danske fiskere måtte fange, hvis ikke også svenskerne fulgte efter. Regler for fiskeri kræver derfor som udgangspunkt, at alle relevante stater enes, og ud fra den forståelse har EU givet EU enekompetence for fiskeriet (bevarelse af havets biologiske ressourcer). 

EU må ikke lovgive om alt

Der er også områder, som medlemslandene alene er ansvarlige for. Det drejer sig fx om:

  • Fordelingspolitikken, dvs. hvem der skal betale hvor meget i skat
  • Velfærdspolitik, f.eks. ældrepleje, børnehaver og folkeskoler
  • Boligpolitik
  • Kommunale spørgsmål
  • Indretningen af politi og forsvar
  • Folkekirken

Selv om EU ikke kan lovgive om f.eks. folkeskolen, så har en tjekkisk pige dog ret til at gå i skole i Danmark, hvis hun f.eks. flytter hertil med sine forældre. Forbuddet mod diskrimination er et eksempel på en EU-regel, som gælder på tværs af politikområder.

Samtidig skal beslutninger, som påvirker dig, tages så tæt på dig som muligt – det er indholdet i EU’s såkaldte nærhedsprincip. EU skal derfor ikke lovgive, hvis beslutningen lige så godt kan tages i Danmark. Alle lovforslag indledes derfor med en beskrivelse af, hvorfor det er nødvendigt at lovgive på EU-niveau (det gælder alle områder under delt kompetence).

Lav en dagsorden for mødet 

Du er dansk statsminister og er inviteret til et møde med repræsentanter for andre europæiske lande. I skal diskutere, hvordan et nyt samarbejde kan opbygges, og det er din opgave at lave en dagsorden for mødet. Den skal indeholde de principielle spørgsmål, som du og de andre repræsentanter for landene skal tage stilling til. Du skal formulere spørgsmålene.  

Jeres opgave er, at lave et udkast til dagsordenen for det første møde. Med andre ord skal I beslutte jer for, hvad stats- og regeringscheferne skal diskutere og finde løsninger på. I skal løse opgaven ved at lave øvelsen ”mange, få, en”, som I finder blandt materialerne herunder. Når klassen er blevet enig om de seks vigtigste punkter, skal I udfylde dagsordenskabelonen, som I også finder herunder. I kan lade jer inspirere af dokumentet 'disse spørgsmål kan du overveje'.

1) Lav øvelsen "mange, få, en" med din klasse
 
2) Udfyld skabelonen til dagsordenen
 

3) Disse spørgsmål kan du overveje...

Klassens mini-traktat

Forestil dig et Europa, hvor EU ikke længere eksisterer, og hvor landene igennem flere år har manglet en ny organisation til deres løbende samarbejde. Du er statsminister for Danmark og har sammen med dine EU-kolleger formuleret en række grundlæggende og principielle spørgsmål, der skal tages stilling til, for at I kan lave rammerne for et forpligtende samarbejde.

En traktat underskrives og stemples.

Dine opgaver

Du skal nu sammen med nogle af dine kolleger finde svar på et af nedenstående principielle spørgsmål. Jeres svar, sammen med resten af din klasses svar, udgør et udkast til den første traktat for jeres samarbejde.

1) Hvad skal landene samarbejde om?

2) Hvordan skal magten fordeles landene imellem?

3) Hvordan skal magten fordeles mellem organisation og landene?

4) Hvilke optagelseskriterier skal der være?

5) Hvilke værdier skal organisationen bygges på?

6) Hvad skal det koste at være medlem, og skal alle betale det samme?

 

Materiale til opgaven

Traktatskabelon

Video: Hvad er en EU-traktat?

EU's svar på de principielle spørgsmål

Du har i opgave 1 og 2 forestillet dig, at EU ikke længere fandtes, og at du skulle arbejde for en ny organisation til fremme af samarbejdet mellem landene i Europa.  Du har også skulle formulere og tage stilling til en række grundlæggende og principielle spørgsmål for at lave rammerne for den nye organisation. 


Dine opgaver

Nu skal du undersøge og reflektere over, hvor tæt I var på virkelighedens svar på spørgsmålene. 

1) Læs den tekst der passer til det spørgsmål, du har arbejdet med

2) Identificer forskelle og ligheder mellem jeres svar og EU’s svar

3) Lav en kort præsentation om de konkrete forskelle og ligheder

 

Materialer til opgaven

Hvad skal samarbejdet handle om?

Hvordan skal magten fordeles?

Hvilke grundlæggende værdier skal samarbejdet bygges på?

Hvem kan være med i samarbejdet?

Hvad skal medlemskabet koste, og skal alle betale det samme?

Senest opdateret: [14.12.2017]
Sideansvarlig: Bodil Marsden

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37