EU's værdier: lektionsplan

Større


Temaet "EU's værdier" giver dine elever mulighed for at nærme sig EU-stoffet, mens de primært læner sig op af deres forforståelse.

Eleverne får styr på EU’s traktatgrundlag og på samarbejdets grundlæggende værdier og krav. Samtidig giver temaet eleverne mulighed for at udtrykke deres egne holdninger til, hvordan et regionalt samarbejde bør være skruet sammen.

Som lærer er man naturligvis velkommen til at bruge de dele af temaet, man har lyst til. Vi anbefaler dog, at man benytter sig af samtlige opgaver. 

Nøgleord for temaet

 • EU’s grundlæggende værdier
 • Traktatgrundlaget
 • Formålet med og præmisserne for europæisk integration

Tidsforbrug

 • Cirka 2 x 45 min. + 10-15 min. opsamling i følgende lektion
 • Cirka 25 min. elevforberedelse (lektier) 

Materialeoversigt

 • Beskrivelse af øvelsen ”mange, få, en” 
 • Dagsordenskabelon 
 • Tekst: Disse spørgsmål kan du overveje
 • Traktatskabelon
 • Tekst: Hvad er en traktat? 
 • Video: Hvad er en EU-traktat? 
 • Afsluttende tekster: ”Hvad skal samarbejdet handle om?”, ”Hvordan skal magten fordeles?”, ”Hvilke grundlæggende værdier skal samarbejdet bygges på?”, ”Hvem kan være med i samarbejdet?” og ”Hvad skal det koste at være med, og skal alle betale det samme?” 
 • Under hjælperedskaber finder I desuden diverse faktablade og temasider.

Grundforløb

Dine elever får mulighed for at træne følgende faglige mål (fra B-niveau, STX, kan dog benyttes på alle niveauer):

 • Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold,
 • Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger,
 • Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold,
 • Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser.

Download lektionsplan til undervisningsforløb på 2 lektioner: Lektionsplan: EU's værdier

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337