Emneoversigt

Her kan du se hvilke forskellige emner, som undervisningssitet behandler og hvilke opgaver, der passer til emnerne.

Hvis du ønsker at arbejde med EU's budget som emne, kan du fx se på:
 
1) Opgave 4 om mudderkast med ord og tal II under: Bliv valgt til Europa-Parlamentet 
 
Hvis du ønsker at arbejde med debat, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med demokrati som emne, kan du fx se på:

1) Opgave 2 om "peg på en kommissionsformand" under Bliv valgt til Europa-Parlamentet 

Hvis du ønsker at arbejde med Det Europæiske Råd som emne, kan du fx se på:

1) De principielle spørgsmål  
Hvis du ønsker at arbejde med dialogværktøj som emne, kan du fx se på: 

1) Hvis EU var en person...
Hvis du ønsker at arbejde med EU-ret som emne, kan du fx se på:
 
1) Opgave 3 om "mudderkast med ord og tal I" under Bliv valgt til Europa-Parlamentet  
 
2) Opgave 1 om "hvad går lovforslaget ud på?" under Kønskvoter på EU’s dagsorden 
Hvis du ønsker at arbejde med euroen som emne, kan du fx se på:

1) Ude eller inde - pisk eller gulerod?
Hvis du ønsker at arbejde med Europa-Kommissionen som emne, kan du fx se på:
 
1) Opgave 2 om "peg på en kommissionsformand" under bliv valgt til Europa-Parlamentet 
 
Hvis du ønsker at arbejde med Europa-Parlamentet som emne, kan du fx se på: 

1) Bliv valgt til Europa-Parlamentet
Hvis du ønsker at arbejde med Europaparlamentsvalget 2014 som emne, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med implicitte associationer som emne, kan du fx se på: 

1) Opgave 3 om "Køn og implicitte associationer" under kønskvoter på EU's dagsorden
Hvis du ønsker at arbejde med emnet kommissionsformand, kan du fx se på: 

1) Opgave 2 "peg på en kommissionsformand" under bliv valgt til Europa-Parlamentet
Hvis du ønsker at arbejde med EU's kommissærer som emne, kan du fx se på:
 
1) Opgave 2 "peg på en kommissionsformand" under bliv valgt til Europa-Parlamentet 
 
2) Opgave 1 "hvad går lovforslaget ud på?" under kønskvoter på EU’s dagsorden 
Hvis du ønsker at arbejde med EU's kompetencer som emne, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med Københavnskriterierne som emne, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med kønskvoter som emne, kan du fx. se på: 

1) Kønskvoter på EU's dagsorden
Hvis du ønsker at arbejde med ligestilling som emne, kan du fx. se på: 

1) Kønskvoter på EU's dagsorden
Hvis du ønsker at arbejde med EU og magt som emne, kan du fx se på:
 
1) Opgave 2 "peg på en kommissionsformand" under bliv valgt til Europa-Parlamentet 
 
Hvis du ønsker at arbejde med menneskerettigheder som emne, kan du fx. se på: 

1) Ude eller inde - pisk eller gulerod?
Hvis du ønsker at arbejde med nærhedsprincippet som emne, kan du fx. se på: 

1) Kønskvoter på EU's dagsorden 
Hvis du ønsker at arbejde med EU's optagelseskriterier som emne, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med retorik som emne (fx tværfagligt med dansk), kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med emnet samfundsstruktur kan du fx. se på: 

1) Opgave 4 "fodbold og struktur" under kønskvoter på EU's dagsorden
Hvis du ønsker at arbejde med social koordination som emne, kan du fx. se på: 

1) EU og velfærden 
Hvis du ønsker at arbejde med traktatgrundlag som emne, kan du fx. se på: 

1) De principielle spørgsmål 
Hvis du ønsker at arbejde med velfærdsydelser som emne, kan du fx. se på:
 

1) EU og velfærden

Hvis du ønsker at arbejde med EU's værdier som emne, kan du fx se på:
 
 
Hvis du ønsker at arbejde med økonomiske problemstillinger, kan du fx se på:

1) Opgave 4 "Mudderkast med ord og tal II" under bliv valgt til Europa-Parlamentet

2) Ude eller inde – pisk eller gulerod?

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337