Europaudvalget kontrollerer regeringens EU-politik

I Danmark har vi en tradition for at koordinere dansk EU-politik i tæt samarbejde mellem fagministerier og Folketingets partier. Det er med til at sikre en høj, demokratisk legitimitet bag de beslutninger, der bliver taget i EU.

Her kan du se 360 graders-optagelser fra et møde i Europaudvalget den 14. juni 2017. Optagelserne viser, hvordan regeringen får mandat til sin EU-politik. 

Folketingets Europaudvalg har et stramt program, når det om fredagen mødes på Christiansborg. Udvalget får besøg af flere ministre, som skal orientere medlemmerne om regeringens EU-politik.

Regeringen forhandler på Danmarks vegne, når EU foreslår nye love. Men der må ikke være et flertal i Folketinget imod den politik, regeringen ønsker at føre i Bruxelles. Derfor må ministrene en tur forbi Folketingets Europaudvalg.

Folketingets Europaudvalg er sammensat, så hvert partis EU-ordfører repræsenterer det antal mandater, det pågældende parti har i Folketinget. Når Folketingets Europaudvalg tager stilling til et EU-spørgsmål, udtrykker det altså hele Folketingets holdning.

Minister skal have forhandlingsoplæg

Der er forskel på, hvor meget og hvordan Folketingets Europaudvalg bliver inddraget i EU-sager. I sager af ’væsentlig betydning’ behøver en minister kun at orientere udvalget. 

I sager af ’større rækkevidde’ skal ministeren derimod have et såkaldt forhandlingsmandat fra Folketingets Europaudvalg og sikre sig, at han/hun ikke har et flertal imod regeringens politik.

Ministeren fortæller derfor udvalgets medlemmer, hvad regeringen mener om et givent forslag, og hvordan han/hun vil forhandle i Bruxelles.

Det er værd at bide mærke i ministerens formuleringer. Når ministeren lægger ’afgørende vægt’ på noget, har regeringen som regel tænkt sig at stemme imod et eller flere dele af et forslag under forhandlingerne i Bruxelles, hvis den ikke kan få sine synspunkter igennem.

Europaudvalget siger sjældent nej

Ministerens oplæg bliver kun afvist, hvis EU-ordførere for partier, som tilsammen har 90 mandater eller flere, udtaler sig imod det. Det sker meget sjældent.

De sidste 10 år har formanden for Folketingets Europaudvalg kun konstateret et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg fire gange. Her måtte regeringen forlade mødet i Europaudvalget med uforrettet sag.

I de allerfleste tilfælde får ministeren sit mandat og kan rejse til Bruxelles for at forhandle med ministerkollegerne fra andre EU-lande.

Større

Lovforslagets tur fra Danmark til EU

EUU 16
Større

Når Kommissionen fremsætter et lovforslag, skal det en tur til Danmark for at blive behandlet i flere forskellige udvalg i regeringen og Folketinget. Først herefter kan de danske ministre rejse til Bruxelles og forhandle lovforslaget på plads. 

Når Europa-Kommissionen fremsætter et forslag til en ny EU-lovgivning, bliver både embedsmænd, folketingsmedlemmer og ministre derfor sat i spil. 

Første fase

Kommissionens forslag bliver først behandlet i EU-specialudvalgene. Dem har vi 30 af i Danmark, og de består af relevante ministerier, styrelser og de vigtigste interesseorganisationer. Udenrigsministeriet er med i alle specialudvalgene, fordi de koordinerer EU-politikken i Centraladministrationen. 

Specialudvalgene analyserer forslagets indhold, rækkevidde og konsekvenser. Herefter udarbejder de et bud - en indstilling -  på Danmarks holdning til forslaget. 

Anden fase

I anden fase skal forslaget en tur forbi EU-udvalget. Det består af embedsmænd fra fagministerierne, og Udenrigsministeriet leder arbejdet i udvalget. EU-udvalget har tre funktioner:

  1. De følger udviklingen i EU-samarbejdet og drøfter overordnede hovedlinjer for Danmarks europapolitik.
  2. De sorterer tekniske og administrative sager fra politiske sager, så regeringen ikke drukner i teknikaliteter.
  3. De sørger for, at indstillingerne fra specialudvalgene passer med Danmarks EU-politiske linje. Det sker sjældent, at EU-udvalget retter i specialudvalgenes indstillinger. 

Tredje fase 

Regeringens holdning fastlægges og godkendes endeligt i tredje fase. Her foregår der en intern, skriftlig procedure på baggrund af indstillingerne fra specialudvalgene og EU-udvalget. Regeringen kan vælge at præsentere forslaget for Koordinations- og Økonomiudvalget, hvis der er tale om en stor EU-sag af særlig strategisk og tværgående karakter. 

Fjerde fase

Når regeringens holdning til forslaget er fastlagt, bliver den præsenteret for Folketingets Europaudvalg af den relevante minister. Ministeren skal have et forhandlingsmandat. Det får ministeren, hvis der ikke er et flertal imod regeringens holdning.

Det er op til regeringen selv at vurdere, om Europaudvalget skal have sager præsenteret til forhandlingsoplæg, eller om udvalget bare skal orienteres. 

Når Europaudvalget har tildelt ministeren et forhandlingsmandat, kan vedkommende rejse til Bruxelles og deltage i vedtagelsen af lovgivning i Rådet på Danmarks vegne.  

Illustration af, hvordan EU-politik bliver besluttet i Danmark
Større

Europaudvalget

Større

Test din viden

Større
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337