Opgaver: Folketingets Europaudvalg

Større


Opgave 1


Læs teksten Folketinget kontrollerer regeringens EU-politik

 • Beskriv med egne ord hvorfor Danmark har et Europaudvalg – hvad er idéen i at have et sådant udvalg?
 • Overvej, hvorfor særligt Danmark har en stærk tradition for parlamentarisk kontrol med EU-politikken.

 • Forklar, hvorfor en minister kun behøver at orientere Europaudvalget i sager af ”væsentlig betydning”, mens ministeren skal have et decideret forhandlingsmandat af Europaudvalget i sager af ”større rækkevidde”. 

 • Burde forhandlingsmandaterne også gælde sager af væsentlig betydning? Opstil fordele og ulemper.

 • Undersøg, hvorfor så stor en andel af ministrenes forhandlingsoplæg godkendes af Europaudvalget.

 • Diskuter, hvilke konsekvenser det ville have, hvis Folketinget ikke havde Europaudvalget. Hvilke tiltag ville da være nødvendige?


Opgave 2


Se 360-graders-optagelser af mødet i Europaudvalget den 14. juni 2017 (7 minutters uddrag). 

 • Beskriv, hvordan mødet forløber, fra klimaministerens ankommer til møder, til han forlader det igen.

 • Hvorfor er denne sag af ”større rækkevidde”? 

 • Får klimaministeren det ønskede mandat? 

 • Hvilke indvendinger har medlemmerne af Europaudvalget? 

 • Hvilke fordele har Folketinget i at blive inddraget i en sag som denne?

 • Hvilke fordele har regeringen ved at inddrage Folketinget i en sag som denne?


Opgave 3


Læs teksten Folketinget kontrollerer regeringens EU-politik, og præsenter faserne i Danmarks håndtering af lovforslag fra Europakommissionen. 

 • Hvad er forskellen på EU-udvalget og Europaudvalget? 

 • Hvilken indflydelse har henholdsvis regering og folketing på beslutningsprocessen? 

 • Diskuter, hvorfor arbejds- og magtfordelingen mellem regering og folketing er er tilrettelagt som den er mellem regeringen og Folketinget. 

 • Er det bedst for det danske demokrati at tilrettelægge processen på denne måde?


Opgave 4


Læs forhandlingsoplægget om våbendirektivet, fremlagt i Europaudvalget den 4. maj 2016. Her kommer link.

 • Hvad er baggrunden for forslaget til våbendirektivet? 

 • Hvordan stiller justitsministeren sig til våbendirektivet? 

 • Hvilke indvendinger kommer medlemmerne af Europaudvalget med? 

 • Hvordan matcher medlemmernes kommentarer til ministerens forhandlingsoplæg med partiernes generelle politiske standpunkter? (inddrag det politiske koordinatsystem med både den fordelingspolitiske og værdipolitiske skala samt ideologierne) - giv eksempler.


Opgave 5


Læs forhandlingsoplægget om torskekvoter, der blev fremlagt i Europaudvalget præcis dato?. Her kommer link. 

 • Hvorfor indeholder forslaget om torskekvoter en reduktion? 

 • Hvilket mandat ønsker miljø- og fødevareministeren fra Folketinget?

 • Hvilke indvendinger kommer medlemmerne af Europaudvalget med? 

 • Hvorfor går så forskellige partier som Enhedslisten og Liberal Alliance imod forhandlingsoplægget?


Opgave 6


Læs forhandlingsoplægget om støtte til en flygtningefacilitet i Tyrkiet, fremlagt i Europaudvalget 27. november 2015. Her kommer link.

 • Hvilken opgave skal Tyrkiet løse for EU for 3 milliarder euro? 

 • Hvilke betænkeligheder har finansministeren ved kommissionens forslag? 

 • Hvorfor er det netop de partier, der er placeret henholdsvis meget højt og meget lavt på den værdipolitiske skala, der er imod regeringens forhandlingsoplæg?

 • Hvad er hvert enkelt partis bekymringer? 

 • Er det et stærkt mandag finansministeren får? Hvorfor (ikke)?
 
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37