Opgaver om migration

Større

Læs temasiderne og diskutér

 • Har Europa en fælles forpligtelse over for de migranter og flygtninge, der gerne vil til Europa? Eller er det hvert enkelt lands eget problem? 
 • Skal EU-landene deles om ansvaret for flygtninge gennem en tvungen omfordeling? Og i så fald, hvad gør man ved lande, som ikke vil tage imod deres andel af flygtninge?  
 • Er det værd at afgive suverænitet til EU, så EU kan overtage al kontrol med de ydre grænser og f.eks. bevogte den jyske vestkyst og Europas middelhavskyster med et egentligt EU-kystbevogtning i stedet for nationale kystvagter?

Læs temasider og diskutér

 • Hvis EU opretter hotspots/lejre i tredjelande, f.eks. Libyen, hvorfra migranter kan søge asyl og arbejdstilladelse, hvordan garanterer man så flygtninges sikkerhed? Og hvordan afgør man, i hvilke europæiske lande flygtninge skal have asyl? (skal de selv bestemme, eller skal de fordeles mellem EU's lande? 
 • Er nødhjælpsorganisationer med til at holde gang i menneskesmuglernes forretning ved at samle migranter i små både op i Middelhavet?
 • Kan EU lade mennesker drukne i Middelhavet for at sende et afskrækkende signal til andre? Vil det i givet fald hjælpe?

Læs temasider og diskutér

 • Hvis EU arbejder tæt sammen med lande som Tyrkiet og Libyen, bliver det så sværere at kritisere andre stater, som ikke overholder menneskerettighederne?  
 • Kan EU stole på, at Tyrkiet overholder menneskerettighederne over for de flygtninge fra Syrien og Afghanistan, som nu ikke kan komme til Europa, og ikke sender dem tilbage til krig og forfølgelse? Og tør EU fortsat kritisere udemokratiske tendenser i Tyrkiet?

Hvornår flygtning, og hvornår migrant? 

 
 • Hvilke rettigheder har en flygtning? Hvilke rettigheder har en migrant? 

 • Hvorfor har det betydning, om man bruger udtrykket migrant eller flygtning? Brug artiklerne til at give eksempler.    

  Læs eventuelt også artikel fra The Migration Observatory under Oxford Universitet:
  Who counts as a migrant - definitions and consequences

Hvad er migration?

Migration betyder, at mennesker flytter fra et område til et andet.

Intern migration er, når mennesker bosætter sig i et andet sted i hjemlandet.   

Ekstern migration er, når migranter krydser landegrænser.

Kilde: Peter Gorm Larsen: ”Hvorfor migration?” 

 

Hvad er kædemigration og trinvis migration?  

Trinvis migration er, når personer ikke bevæger sig langt i første omgang – de kan for eksempel flytte fra land til by. Transit migration er, når migranter i en periode bor i et andet land, inden de søger videre mod for eksempel Europa.

Kædemigration er, når først én person migrerer. Andre personer følger så efter, fordi den første migrant hjælper med for eksempel oplysninger, kontakter og penge. Migrationen kan fortsætte, selv om de oprindelige forhold i migranternes land ændrer sig, fordi det bliver normal skik at drage til udlandet. 

Cirkulær migration er, når migranterne vender tilbage til deres oprindelige land. I dansk sammenhæng kan staten hjælpe med at betale udgifterne til såkaldt repatriering.

Kilde: Peter Gorm Larsen: ”Hvorfor migration?” 

 

Hvorfor migrerer mennesker? 


Migration betyder, at mennesker flytter fra et område til et andet. Migration kan være intern (når mennesker bosætter sig i et andet sted i hjemlandet) eller ekstern (når mennesker krydser landegrænser).

 • Find eksempler på intern og ekstern migration.

Migration kan være frivillig (når personen ikke er tvunget til at migrere fra et område). Tvungen migration er derimod, når mennesker føler sig tvunget til at flytte for eksempel på grund af krig i deres hjemland.

 • Hvilke forhold i hjemlandet kan få mennesker til at migrere? 
 • Hvilke forhold i et andet land kan tiltrække migranter? Hvad ville du selv lægge vægt på, hvis du skulle bosætte dig i et andet land? 
 • Hvilke forhold kan virke som barriere for migration - i hjemlandet og i det nye land?
 

Hvad siger teorierne? 

Lektor Peter Gorm Larsen giver et overblik over de forskellige teorier, der forsøger at forklare migration (http://www.policy.dk/migration2pgl.pdf, side 19-32). Han omtaler blandt andet push-pull-teori, rational choice-teori og netværksteori.

 • Gennemgå på klassen eller i grupper (hvor hver gruppe arbejder med en hovedteori), hvordan de forskellige teorier kan forklare migration til Europa.
 • Er der forhold, som teorierne har svært ved at forklare? Overvej, hvorfor det eventuelt er tilfældet. 

Migrationsteoriernes fortrin og mangler gennemgås også i rapporten ”Promoting a common understanding of migration trends” fra International Organization for Migration (side 3-8 - men på engelsk)

 
Opgave 7 - grafik

Hvordan påvirker migration hjemlande?

Mange af de migranter, der i 2017 ankom til Italien, var fra Nigeria. Mange migranter fra Nigeria søger mod Storbritannien (se nedenfor tabel 8 i FN-rapporten ”Migration in Nigeria – a country profile” fra 2016).

 • Hvilke positive og negative konsekvenser kan migration have for afsenderlandet (i dette tilfælde Nigeria?)

 • Hvilke positive og negative konsekvenser kan migration have for modtagerlandet? (i dette tilfælde Storbritannien)

Du kan finde mere information på side 4-7 i FN’s rapport ”Migration in Nigeria – a country profile

Her ligger verdenskort med oversigt over en rækkes EU-landes og afrikanske landes migrationsrapporter: http://gmdac.iom.int/national-and-regional-migration-profile-repository 

Eurostat har data om migranter, som søger til Europa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

I kan også finde information om EU-indbyggernes demografi på dette link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population

Og på dette link finder I et interaktivt kort over EU-lande og asylansøgere: http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337