Opgaver om EU's asylpolitik

Større

Hvordan samarbejder EU på asylområdet?

EU har forsøgt at få kontrol over antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa.

 • Undersøg, hvordan EU i dag samarbejder på asylområdet. 

Du kan finde information på Folketingets EU-Oplysning.

Hvis du har lidt mere tid, kan du læse EU-Kommissionens gennemgang

 • Hvad har EU kompetence til at træffe beslutninger om? Hvad har de enkelte medlemslande kompetencen til at træffe beslutninger om? 

 • Hvilke aftaler har Danmark på asylområdet? 

Dublin-forordningen

EU-Kommissionen har foreslået, at den såkaldte Dublin-forordning skal revideres. Du kan læse mere om forslaget i dette notat fra Folketingets Internationale Sekretariat.

 • Redegør for, hvordan den gældende Dublin-forordning fungerer (og fortæl ved samme lejlighed, hvad en forordning er for en størrelse).

 • Redegør dernæst for hovedtrækkene i EU-Kommissionens forslag om en revision af forordningen.

 • Hvorfor vil EU-Kommissionen have en tvungen omfordeling af flygtninge?

 • Hvilke lande er imod forslaget? Hvilke lande støtter en tvungen omfordeling? Anfør landenes bevæggrunde. Diskuter også, hvorfor det er så svært for EU medlemslande at blive enige om at fordele flygtninge imellem sig.

 • Diskutér, hvilke konsekvenser det kan få for Danmark, hvis en tvungen omfordeling bliver en fast del af den nye Dublin-forordning? 

 

Dagsorden for migration

Landene i EU samarbejder om at forhindre mennesker i at rejse ind i EU uden at have tilladelse til det.

 • Undersøg, hvad EU-Kommissionens såkaldte Dagsorden for migration går ud på. 

Du kan læse mere om samarbejdet på:

- eu.dk

- Temasiden: Hvordan skal EU løse krisen?

- Kristeligt Dagblad: EU skruer bissen på mod afviste asylansøgere

 • Redegør for de initiativer, EU har sat i gang for at få kontrol med antallet af flygtninge og økonomiske migranter, der søger mod Europa. 

 • Hvordan harmonerer initiativerne med fx Schengen-samarbejde, Dublin-forordning, sikre oprindelseslande, Folkeretten og internationale konventioner? 

Hvordan virker Frontex? 

Frontex er EU´s grænseagentur, som blandt andet skal indsamle information om migrationsstrømme, udarbejde risikoanalyser, hjælpe med at uddanne nationale grænsevagter og koordinere og planlægge fælles operationer, hvor medlemslandenes politi- og grænsevagter deltager.

 • Redegør for, hvordan Frontex har udviklet sig, siden agenturet blev oprettet i 2004. Undersøg også, hvilke beføjelser Frontex har.

 • Diskuter, hvordan de forskellige integrationsteorier ville forklare agenturets udvikling. 

 • Undersøg, om EU’s medlemslande mener, at Frontex løser dets opgaver godt nok.

 • Påpeg hvilke udfordringer Frontex er udfordret af i forsøget på at løse dets opgaver tilfredsstillende.

 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337