Opgaver: Kampen om budgettet

Større

Se videoen ”Hvad handler budgetforhandlingerne om?

 • Identificér, hvilke tre stridspunkter de aktuelle budgetforhandlinger giver anledning til.
 • Hvad er en budgetramme, og hvorfor laver EU budgetrammer?
 • Hvilke ønsker har de forskellige lande til EU’s budget, og hvad afgør mon de forskellige landes præferencer?
 • Overvej, hvorfor medlemslandene/Ministerrådet ønsker et lavere budget end EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet?
 

Se videoen ”Hvorfor vil EU-Kommissionen have nye indtægter?".

 • Forklar, hvilke nye typer indtægter der diskuteres.
 

 • Undersøg, hvorfor nogle ønsker, at landene skal opfylde visse betingelser for at modtage penge fra EU’s budget.

Se videoen ”Hvorfor stiller EU-Kommissionen betingelser?

 • Forklar, hvorfor det er vanskeligt at indføre betingelser for at modtage penge fra EU’s budget.

 • Åbn budgetmodulet og undersøg, hvornår Danmark blev nettobidragsland.
 • Hvilken gradvis udvikling kan dokumenteres i forhold til, hvilke lande der henholdsvis nettomodtager eller nettobidrager?

 

Læs artiklen ”Massivt skift i borgernes syn på EU's problemer” af Per Thiemann i Politiken den 12. marts 2018. Undersøg, hvilke emner der prioriteres højere af de europæiske borgere i 2017.

Læs artiklen ”EU-Kommissionen vil booste budgettet og straffe lande, der svigter EU's værdier” af Nilas Heinskou og Elisabet Svane i Politiken den 3. maj 2018. Påpeg, hvorfor EU-kommissionen vil ”booste” budgettet. Hvad vil Kommissionen gerne bruge de ekstra penge på?

Diskutér, om der er en sammenhæng mellem de europæiske borgeres politiske dagsorden (i den første artikel) og Kommissionens budgetforslag (i den anden artikel).

Opgave 7 - grafik

Gå ind på Eurobarometers hjemmeside og undersøg, hvilke emner der ligger højst på europæernes politiske dagsorden i de nyeste meningsmålinger. Anvend evt. den interaktive søgemulighed http://ec.europa.eu/Chart/.

 • Rul ned blandt spørgsmålene og brug fx spørgsmålet ”Two most important issues facing the EU at the moment”.
 • Vælg ”Line chart” for at få et bedre overblik, og start med at kigge på gennemsnittet i EU.
 • Undersøg herefter, hvordan den danske opinion adskiller sig fra EU-gennemsnittet.
 • Overvej, om der er metodiske aspekter, der kan være relevante at forholde sig til.
 • Diskutér, hvorvidt borgernes aktuelle præferencer afspejles i EU-politikernes politik i dag.
 • Underbyg gerne diskussionen med konkret viden om, hvilke emner, der diskuteres i Europaparlamentet, ved at anvende hjemmesiden http://www.europarl.europa.eu/ - klik fx på ”Seneste nyt”.
 
Opgave 8 - grafik

De 7-årige budgetrammer i EU skal vedtages med enstemmighed af Rådet.

 • Hvilke årsager kan der være til at beslutningsprocessen omkring budgetrammen er fastlagt således, at den kræver enstemmighed?
 • Diskutér desuden, hvilke konsekvenser enstemmigheden i Rådet medfører. Inddrag gerne teorier fra international politik og/eller spilteori.
 
Opgave9

Læs artiklen ”Sådan vil Danmark skabe økonomisk overskud i EU trods briternes exit” af Martin Kaae i Jyllands-Posten den 2. maj 2018.

 • Forklar, hvilke interesser den danske regering forsøger at få igennem i budgetforhandlingerne. Inddrag gerne integrationsteorierne i forklaringen.
 • Hvorfor har den danske regering de interesser?
 • Diskutér, om Danmarks interesser ville varetages anderledes, hvis der havde været en socialdemokratisk ledet regering i foråret 2018.
 
Opgave10

Se tv-klippet ”Nyt EU-budget – Danske landmænd kan blive ramt” fra TV-avisen på DR1 fra den 1. maj 2018.

 • Hvorfor er landbrugsstøtten vigtig for hele Danmark ifølge landmanden, Christian Lund?
 • Har landmanden ret - hvorfor (ikke)?
 • Hvorfor vil Kommissionens forslag til en ændring af landbrugsstøtten ramme særligt Danmark hårdt ifølge DR-journalist Ole Ryborg?

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337