Kønskvoter i virksomheder: Lektionsplan

Større


Kønskvoter på EU’s dagsorden er historien om et direktivforslag i modvind. Dette er et tema om en kommissær, der ønskede at markere sig om et forslag, der fik Europaudvalget op af stolene, og om et emne, som de fleste umiddelbart har en klar holdning til.

I temaet beskæftiger eleverne sig med et aktuelt EU-politisk emne, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt vi bør kvotere bestyrelsesposterne i de store virksomheder. Eleverne lærer om Folketingets rolle i den danske EU-politik, om forslagets væsentligste stridspunkter, og de udfordres på deres egen holdning.

Nøgleord for temaet

 • Nærhedsprincippet
 • Parlamenternes mulighed for at give ”gule kort”
 • Kønskvoter som et atypisk eksempel på Kommissionens lovforslag

Tidsforbrug 

 • Cirka 2 x 45 min. + 10-15 min. forberedelse i forudgående lektion.
 • Cirka 20 min. elevforberedelse (lektier) 

Materialeoversigt

 • Værdilinjen: Hvad er din holdning?
 • Tekst: Kommissionens lovforslag.
 • Holdningskartoteket
 • Holdningsgrafen 
 • Test: Er du fordomsfuld? 
 • Link til fodboldklubbers websites
 • Desuden finder I under hjælperedskaber diverse links og artikler. 

Grundforløb

Dine elever får mulighed for at træne følgende faglige mål (fra B-niveau, STX, kan dog benyttes på alle niveauer): 

 • Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold,
 • Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsplaner i Danmark og EU og diskutere løsninger,
 • Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold,
 • Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser. 

Download lektionsplan til forløb på 4 lektioner:

LEKTIONSPLAN: KØNSKVOTER PÅ EU'S DAGSORDEN

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337