Om dette site

Undervisningsmaterialet er produceret af Folketingets EU-Oplysning, som er en del af Folketingets administration på Christiansborg.

Materialet på undervisning.eu.dk er primært tiltænkt elever på ungdomsuddannelserne, særligt gymnasieskolerne, men det kan også anvendes i grundskolens ældste klasser.

Sitet er inddelt i en række temaer, som indeholder fakta og illustrationer om et givent emne. Til næsten hvert tema findes tilhørende elevopgaver og lærervejledninger.

Nyt materiale til ungdomsuddannelser

I de første måneder af 2018 publicerer EU-Oplysningen 6 nye temaer på undervisning.eu.dk. Temaerne handler om:

  • EU’s historie
  • Danmarks EU-historie, folkeafstemninger og forbehold
  • EU’s beslutningsproces
  • Folketingets rolle (særligt fokus på Europaudvalget) i EU’s beslutningsproces
  • Hvad bestemmer EU?
  • Hvem må og vil være med i EU?

Til hvert tema producerer gymnasielærere elevopgaver, lærervejledning og idekatalog over undervisningsforløb. 

Nyt materiale til grundskoler

Først i 2018 publicerer Folketinget også 6 korte undervisningsfilm om EU.

Filmene bliver suppleret af et trykt, gratis undervisningshæfte, som går mere i dybden med de emner, som omtales i filmene

Undervisningshæftet vil også kunne downloades fra dette site.

 
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337