Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Oprindelig var det Europarådet, som begyndte at anvende musikstykket ”Ode til glæden” i 1972. I dag anvender både Europarådet og EU Europahymnen, selv om der er tale om to forskellige organisationer.

Med Forfatningstraktaten - der dog aldrig blev vedtaget - blev denne hymne indskrevet i selve traktatgrundlaget. Dette skete med artikel I-8, som opregnede EU's symboler. Det fremgik, at "Ode til glæden" skulle være Unionens hymne. Denne bestemmelse blev dog fjernet i selve Lissabontraktaten og står nu kun i en erklæring.

Der er 16 lande som har tilsluttet sig denne Erklæring 52 om Den Europæiske Unions symboler. Der er tale om: Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Italien, Cybern, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet. Danmark har altså ikke tilsluttet sig erklæringen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337