Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Kvalificeret flertal er hovedreglen, når Rådet skal træffe afgørelse. EU's nye traktat, Lissabontraktaten, har indført en ny måde at beregne kvalificeret flertal på. Den nye måde anvendes fra 1. november 2014.

Kvalificeret flertal fra 1. november 2014

De nye regler gælder fra den 1. november 2014. 

Spørgsmålet om, hvor meget et lands stemme skal vægtes ved afstemning i Rådet, var et af de vanskelige emner under forhandlingerne om Lissabontraktaten. Derfor er der overgangsregler for brug af den nye måde at opgøre kvalificeret flertal på. Selvom de nye regler for kvalificeret flertal er trådt i kraft, kan et medlemsland
stadig kræve at det beregnes efter den gamle metode. Denne mulighed bevares ind til 31. marts 2017.

Formålet med de nye regler er, at forenkle metoden. Den nye metode indebærer et krav om en slags "dobbelt flertal".

1. Et flertal af lande

For det første skal et flertal af lande stemme for forslaget. Hovedreglen er 55 % - det vil sige at i et EU med 28 lande, skal mindst 16 lande være for et forslag.

2. Et flertal af befolkningen

For det andet skal dette flertal af lande repræsentere mindst 65 % af EU's samlede befolkning. Det vil sige ca. 330 ud af EU's ca. 508 mio. borgere.

Blokerende mindretal

Et blokerende mindretal skal bestå af mindst fire lande, som tilsammen repræsenterer mere end 35 % af EU's befolkning. Derved undgås det, at tre store lande, som f.eks. Frankrig, Tyskland og Storbritannien, som tilsammen repræsenterer mere end 35% af EU's befolkning, ville kunne blokere for vedtagelsen af et forslag.

Desuden kan et mindretal af lande frem til 31. marts 2017 kræve en genovervejelse af et forslag i Rådet, hvis de udgør 75 pct. af det antal lande (eller 75 pct. af den befolkningsandel), der kræves for at danne et blokerende mindretal. Fra 1. april 2017, hvor det dobbelte flertal alene er gældende, sænkes tærsklerne for, hvornår et mindretal kan bede om gendrøftelse af et forslag til 55 pct.

Kravet om et vist antal lande skal tilgodese de små lande. På den anden side tilgodeses de store lande ved kravet om, at en vis del af EU's befolkning er repræsenteret af landene, som støtter forslaget.

Kvalificeret flertal før 1. november 2014

I de regler om kvalificeret flertal, der var gældende indtil 1. november 2014, havde de 28 EU-lande tilsammen 352 stemmevægte. F.eks. havde Danmark syv stemmevægte ud af de 352. Der var fire lande, som havde det største antal stemmevægte på 29: Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien. Malta havde det mindste antal stemmevægte - tre.

For at der er kvalificeret flertal, skal tre krav opfyldes:

1. 260 ud af 352 stemmevægte

Kvalificeret flertal betyder, at de lande, som stemmer for et forslag tilsammen skal have mindst 260 stemmevægte. F.eks. vil Danmark sammen med de fem ovennævnte lande have 126 stemmevægte, hvilket ikke er nok til kvalificeret flertal.

2. Et flertal af landene.

Ud over at der skal være 260 stemmevægte bag et forslag, skal de 260 stemmevægte samtidig komme fra et flertal af EU-landene. I de tilfælde, hvor det ikke er Kommissionen, som har fremsat et forslag, skal 2/3 af medlemslandene stemme for forslaget.

3. 62 % af EU's samlede befolkning

Derudover kan et EU-land kræve, at det kontrolleres, at det kvalificerede flertal af stemmevægte omfatter mindst 62 % af EU’s samlede befolkning.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337