Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar fra EU-Oplysningens svartjeneste.

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Er Norge medlem af EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. 

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Hvad er EFTA og EØS?

EFTA er en international frihandelsorganisation bestående af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EØS er et økonomisk samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein. 

Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en mellemstatslig aftale mellem EU og en medlemsstat om at deltage i en del af et overstatsligt samarbejde.

Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

Hvad er EU's kompetencer?

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, dvs. at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme.

Hvad er EU's værdier?

EU's værdier fremgår af artikel 2 i traktaten i Traktat om Den Europæiske Union.

Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?

Mellemstatsligt samarbejde betyder, at de regler, der bliver vedtaget, alene forpligter staterne. Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

Hvad er Grønlands og Færøernes forhold til EU?

Både Grønland og Færøerne har tætte bånd til EU, men er ikke medlemmer.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad har det indre marked med fodboldklubbers transferregler at gøre?

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed gælder også for fodboldspillere.

Hvad symboliserer EU’s flag?

De 12 gyldne stjerner, der danner en cirkel på en blå baggrund, symboliserer en forening af de europæiske folk.

Hvem var Europa?

Europa var en kongedatter i den græske mytologi.

Hvilke beslutningsprocedurer er der i EU?

De centrale lovgivningsprocedurer er den almindelige lovgivningsprocedure, høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

Hvilke internationale organisationer var der i Europa før EU?

Bl.a. Folkeforbundet, De Forenede Nationer, OEEC (senere OECD), Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat, der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke lande er medlemmer af EU, og hvornår blev de medlemmer?

EU består i dag af 28 lande. Det nyeste medlem er Kroatien, som blev en del af EU i 2013.

Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

EU har indledt optagelsesforhandlinger med Island, Tyrkiet og Serbien. Derudover har Makedonien, Montenegro og Albanien alle status som kandidatlande.

Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?

Der har i alt været afholdt syv folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

Hvor meget påvirker EU den danske lovgivning?

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvordan man opgør lovgivningen. 

Hvordan startede EU?

Det nuværende EU er en videreudvikling af det samarbejde, der blev indledt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952.

Hvorfor har vi folkeafstemninger om EU i Danmark?

Folkeafstemninger i Danmark om EU bliver enten afholdt, fordi grundlovens § 20 kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning, eller fordi der er politisk ønske om at afholde en folkeafstemning.

Kan den svenske polis og det tyske polizei fortsætte heftige biljagter ind i Danmark?

Ja, både svensk og tysk politi kan forsætte en biljagt ind i Danmark, men på visse betingelser.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37