Pisk eller gulerod?

Dette tema handler om EU's fælles regler og værdier, og om hvad der sker, når et land træder udenfor.  

Klode med flag

Bør Grækenland forlade Euroen og genintroducere deres egen møntfod? Og skal EU straffe medlemslande for overtrædelser af grundlæggende rettigheder?

I dette tema kan I arbejde med appelformer og undersøge, hvad der sker, når et land overtræder de fælles spilleregler i EU. 

De tre appelformer

I skal forberede og holde et oplæg, hvor I argumenterer for jeres synspunkt. I skal bruge alle de tre appelformer: etos, logos og patos. Men hvad går appelformerne ud på, og hvordan bruger I dem? Det skal i undersøge i denne opgave.


Dine opgaver

I denne opgave gør I jer klar til debatten ved at læse lidt op på Aristoteles' tre appelformer. Det er også her, I finder skabelonen til appelformerne, som I kan bruge til at strukturere jeres fremlæggelse. 

1) Gennemgå skabelonen til fremlæggelse. Så er I klar til at dykke ned i den problemstilling, I skal debattere.

2) Få derefter overblik over de tre appelformer via materialet nedenfor.

 

Materiale til opgaven

Video: De tre appelformer 

Blog: Tal til både fornuft og følelser 

Om at spille (debat) spillet

"Etos, logos, patos - slås om EU med ord" er et debatspil, hvor I konkurrerer om at have de stærkeste argumenter. I dette tema handler debatten om EU fælles regler og værdier, og hvad der sker, når et land træder udenfor. Klassen deles op i fire hold, der debatterer mod hinanden to og to. I skal lave en fremlæggelse, hvor I argumenterer for jeres synspunkter og samtidig tilbageviser modstandernes argumenter. Hvert hold indgår kun i én debat og stemmer på vinderen i den debat, de ikke selv deltager i. Holdene med de bedste argumenter løber af med sejren.

To mennesker der diskuterer

Dine opgaver

Hvordan fungerer debatspillet helt konkret? Jeres opgave her er simpel - I skal blot sætte jer ind i, hvordan debatspillet forløber, og hvilke roller I skal spille undervejs.  

1) Læs først om debatspillets struktur og regler.

2) Læs derefter om jeres rolle som jury.


Materiale til opgaven

Guide: spørgsmål til modstander

Skabelon til argumenter 

Lad de bedste argumenter vinde!

I har nu styr på appelformerne og selve debatspillet. Jeres lærer har inddelt jer i fire hold - nu kan spillet begynde. I kan finde argumenter og pointer i kildematerialet, men I skal selv udvælge og tilpasse dem til appelformerne. I må selvfølgelig også gerne finde på jeres egne argumenter. I kan bruge skabelonen til argumenter til at strukturere jeres pointer. Nøjes med at skrive de mest nødvendige stikord. Fremlæggelsen er mundtlig, og det er kun jer selv, der skal læse skabelonen.Flere personer kæmper om at blive nr. 1 og vinde medaljen.Dine opgaver

Når I støvsuger kildematerialet for gode argumenter, er det en god idé at dele jeres hold op i to. Nogle af jer kan forberede jeres egen fremlæggelse, mens andre kan forudse modstandernes argumenter og forberede sig på at pille dem fra hinanden. Jeres lærer vil fortælle jer, om I enten skal debattere:

Emne I "bør Grækenland forlade Euroen og genintroducere deres egen møntfod?

Emne II "skal EU straffe medlemslande for overtrædelser af grundlæggende rettigheder?"

Emne III "Skal EU blande sig i et lands interne affærer, når der rejses tvivl om landets opretholdelse af fundamentale rettigheder?"

Selve opgaven

1) Del holdet i to og beslut, hvem af jer, der skal lave fremlæggelsen, og hvem der skal krydsforhøre modstanderne.

2) Gennemgå baggrundsmaterialet og find de argumenter, som I kan bruge i jeres fremlæggelse eller krydsforhør.

3) Kan I finde på andre argumenter, som I kan bruge i jeres fremlæggelse?

4) Når tiden er gået, og I har støvsuget materialerne for argumenter, er I klar til at debattere!Materiale til opgaven

Emne I

Fakta-tekst om Grækenland

Fordele og ulemper ved græsk euro-exit

Lad Grækenland gå bankerot

I Grækenland besvimer skolebørn af fejlernæring

En Grexit, der aldrig kom

Greece should not be sacrificed for the euro

Emne II

Fakta-tekst om Ungarn

Husk de rigtige proportioner om Ungarn 

Europa kan gribe ind, hvis ...

Hungary's Orban accuses Europe of 'Soviet-style' meddlingKRISZTINA THAN, Reuters.com, 5. juli 2013

Emne III

Fakta-tekst om Polen

Polen under “observation” er et udtryk for respekt

Guy Verhofstadt 19 Jan 2016 plenary speech on Situation in Poland

Sådan ønsker Polen EU

DF: Vi skal ikke blande os i Polens medielov

EU’s undersøgelse af Polen deler vandene, Mette Rodgers, Information, 20. januar 2016

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37