Folkeafstemning om retsforbeholdet

Dette tema handler om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Det handler om, hvorvidt Danmark skal ændre det eksisterende retsforbehold til en tilvalgsordning. Og så handler det om at have de bedste argumenter.

En valgplakat

I denne opgave kommer I godt i gang med at forberede og holde et oplæg, hvor I argumenterer for jeres synspunkt, hvis I begynder med at læse om alle de tre appelformer: etos, logos og patos. I kan finde information om appelformerne på opgaveside 1. 

I finder en skabelon til jeres fremlæggelse på opgavesiderne. Under spørgsmål og svar, kan I også finde nogle tips til, hvordan man argumenterer for og imod. 

Efter oplægget stemmer resten af klassen på det oplæg, der brugte appelformerne mest effektivt. Til sidst kåres vinderen.

OBS: Du kan også downloade eller bestille vores udvidede undervisningshæfte om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Hæftet kan bruges i undervisningen i samfundsfag på hhv. C-, B- og A-niveau. 

De tre appelformer

I dette tema skal I forberede og holde et oplæg, hvor I argumenterer for jeres synspunkt. I skal bruge alle de tre appelformer: etos, logos og patos. Men hvad går appelformerne ud på, og hvordan bruger I dem? Det skal I undersøge i denne opgave.

Dine opgaver

I denne opgave gør I jer klar til debatten ved at læse lidt op på Aristoteles' tre appelformer. Det er også her, I finder skabelonen til appelformerne, som I kan bruge til at strukturere jeres fremlæggelse.

1) Gennemgå skabelonen til fremlæggelse. Så er I klar til at dykke ned i den problemstilling, I skal debattere.
2) Få derefter overblik over de tre appelformer via materialet nedenfor.

Materiale til opgaven

Video: De tre appelformer 

Om at spille (debat) spillet

"Etos, logos, patos - slås om EU med ord" er et debatspil, hvor I konkurrerer om at have de stærkeste argumenter. I dette tema handler debatten om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Klassen deles op i fire hold, der debatterer mod hinanden to og to. I skal lave en fremlæggelse, hvor I argumenterer for jeres synspunkter og samtidig tilbageviser modstandernes argumenter. Hvert hold indgår kun i én debat og stemmer på vinderen i den debat, de ikke selv deltager i. Holdene med de bedste argumenter løber af med sejren.

To mennesker der diskuterer

Dine opgaver

Hvordan fungerer debatspillet helt konkret? Jeres opgave her er simpel - I skal blot sætte jer ind i, hvordan debatspillet forløber, og hvilke roller I skal spille undervejs.

1) Læs først om debatspillets struktur og regler.
2) Læs derefter om jeres rolle som jury.

Materiale til opgaven


Lad de bedste argumenter vinde!

I har nu styr på appelformerne og selve debatspillet. Jeres lærer har inddelt jer i fire hold - nu kan spillet begynde. I kan finde argumenter og pointer i kildematerialet, men I skal selv udvælge og tilpasse dem til appelformerne. I må selvfølgelig også gerne finde på jeres egne argumenter. I kan bruge skabelonen til argumenter til at strukturere jeres pointer. Nøjes med at skrive de mest nødvendige stikord. Fremlæggelsen er mundtlig, og det er kun jer selv, der skal læse skabelonen.

Flere personer kæmper om at blive nr. 1 og vinde medaljen.  

Dine opgaver

Når I støvsuger kildematerialet for gode argumenter, er det en god idé at dele jeres hold op i to. Nogle af jer kan forberede jeres egen fremlæggelse, mens andre kan forudse modstandernes argumenter og forberede sig på at pille dem fra hinanden.

1) Del holdet i to og beslut, hvem af jer, der skal lave fremlæggelsen, og hvem der skal krydsforhøre modstanderne.

2) Gennemgå baggrundsmaterialet og find de argumenter, som I kan bruge i jeres fremlæggelse eller krydsforhør.

3) Kan I finde på andre argumenter, som I kan bruge i jeres fremlæggelse?

4) Når tiden er gået, og I har støvsuget materialerne for argumenter, er I klar til at debattere!


Materiale til opgave

Fakta-tekst: EU-note 11

Andet end kampen mod terror

Umage alliance indgår aftale om EU-nej

EU-nej vil koste politiet vigtigt våben 

EU-partierne vil skræmme os til at afskaffe retsforbeholdet

Virksomheder taber penge på retsforbeholdet

Løkke lover danskerne: Kun I kan sige ja til europæisk asylpolitik


Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37